Bài 2: Gương mặt trong diễn xuất

*Ánh mắt chỉ hướng về một điểm* Một ánh mắt có hồn và gây thiện cảm, tác động tới người xem chắc chắn không thể là một ánh mắt láo liên, liếc nhìn ngang dọc. Hãy tập trung hướng vào một điểm khi nói thoại để ánh mắt có thần, thể hiện sự chuyên nghiệp

Bài 1: Thái độ sân khấu

*Thái độ trên sân khấu* 1, Chuyên nghiệp và trân trọng: “Một khi đã bước lên sân khấu, mỗi người đều là diễn viên thực thụ”.  Trong khoảnh khắc câu nói ấy cất lên, mọi sự nhốn nháo đều dừng lại. Trong tình huống mà chúng ta là người bán sự hứng thú cho nhóm